Als totaalleverancier in kabelmanagement streven wij elke dag naar het vinden van de juiste oplossing voor iedere verbinding. Dit doen we op zowel persoonlijk als materieel vlak. Met een groot assortiment aan standaardproducten voor kantoor- elektra en werkplekbekabeling, hebben wij bijna elke oplossing op voorraad. Omdat iedere situatie en gebruiker anders is, zetten wij graag een stap extra en realiseren wij (maatwerk)oplossingen voor elk kabelmanagement-vraagstuk, van in de vloer tot aan het plafond. Dit doen we al ruim 18 jaar.

Een persoonlijke benadering vinden wij erg belangrijk. Daarom denken wij van begin tot eind met u als eindgebruiker, architect, adviseur, projectontwikkelaar, installateur of groothandelaar mee; vanaf het abstracte ontwerp tot aan de service, onderhoud, installatie en veiligheid. Dit maakt ons een betrouwbare en efficiënte partner tijdens de ontwikkeling van uw project. We houden de lijnen graag kort, zodat u snel en efficiënt wordt geholpen door één van onze vakbekwame en ervaren medewerkers. We doen het dus samen met u, maar ook met onze partners en altijd met het oog op de nieuwe ontwikkelingen binnen de markt. Zo zijn we altijd up-to-date van de veranderingen in de markt en dragen we op een duurzame manier bij aan de snel veranderende maatschappij van vandaag. Vanzelfsprekend hoort milieubewustzijn daar ook bij. Voorheen waren onze vloerdozen voor 80% herbruikbaar, maar de nieuwe serie 2.0 vloerdozen zijn zelfs 100% recyclebaar.

De directie van OCS zal bij het voorbereiden en uitvoeren van het algemeen ondernemingsbeleid, rekening houden met het milieu. Zij zal er alles aan doen om het milieu te beschermen en het zo min mogelijk te belasten. Hier wordt rekening mee gehouden bij het plannen van haar activiteiten. Daarnaast wordt ook rekening gehouden met eisen en wensen van andere belanghebbenden en speelt de organisatie in op externe en interne kansen en bedreigingen.

Om een en ander gestalte te geven en voor eenieder aantoonbaar te maken kiezen wij ervoor om onze operationele processen te laten certificeren conform de ISO-9001 en het  milieusysteem te laten certificeren volgens de ISO-14001. Uitgangspunt is tenminste te voldoen aan de eisen van de stakeholders en de geldende wetgeving. 

Door de organisatie zal gestreefd worden naar de continue verbetering van proces- en milieuprestaties. Daartoe wordt regelmatig het organisatiesysteem getoetst door middel van audits. Op basis van de bevindingen zal periodiek een activiteitenplan worden opgesteld waarin de doelstellingen zijn opgenomen.

Verbeteringen komen tot stand door te luisteren naar:

  • Klanten
  • Leveranciers
  • Personeel
  • Transporteurs
  • Andere belanghebbenden

Om gestructureerd aan procesoptimalisatie en milieuzaken te werken en deze waar mogelijk te verbeteren, worden jaarlijks tijdens de directiebeoordeling doelstellingen opgesteld.

De directie zal erop toezien dat elke werknemer van bekend is met dit beleid en hiernaar werkt.

Giessen, 11 februari 2021

André de Jager
Directeur