Privacy beleid

Onderstaande privacyverklaring is opgesteld door en van toepassing op Office Cabling Systems B.V. geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer 18050560

Hoe bewaren en verwerken wij uw gegevens:

Uw gegevens worden verwerkt in ons relatiebestand en opgeslagen op onze eigen server. We hanteren altijd strenge beveiligingsmaatregelen. Volgens de privacywetgeving zijn er voorschriften die we moeten volgen om uw gegevens te mogen vastleggen. Daarnaast zullen uw gegevens gebruiken bij ‘gerechtvaardigd belang’. Dat betekent dat we al onze klanten en leveranciers de meest optimale, persoonlijke service willen verlenen. Hierbij denken we altijd aan uw privacy. Wij hebben contact met u via:

 • Ons verkoopteam
 • Bezoek van de OCS -website
 • Nieuwsbrief & e-mail, na toestemming
 • Persoonlijk advies
 • Acties; na toestemming
 • Social media, na toestemming

We geven uw gegevens alleen door aan andere partijen als dat echt nodig is voor onze dienstverlening/levering. Dit is van toepassing o.a. bij voorbeeld bij deze partijen, transportbedrijven, leveranciers of installateurs. In verdachte situaties zijn we verplicht om klantgegevens te delen met overheidsinstanties.

De partijen die van ons toegang krijgen tot je gegevens, mogen deze alleen gebruiken om de leveringen/installaties  namens OCS BV te kunnen uitvoeren. Tenzij deze partij zelf verantwoordelijk is voor het verkrijgen en beschermen van uw gegevens. We verkopen uw gegevens nooit aan derden. We kunnen ook een wettelijke verplichting hebben om uw gegevens te gebruiken, bijvoorbeeld wanneer we fraude vermoeden.

We bewaren en gebruiken uw gegevens niet langer dan noodzakelijk.

 • Bij beëindiging van onze contacten/overeenkomsten verwijderen we alle data.
 • Inactieve klantaccounts verwijderen we na 7 jaar.
 • Vanuit de richtlijnen van de belastingdienst wordt in onze administratie uw factuur-, betaal- en bestelgegevens 10 jaar bewaren. Daarna gebruiken we alleen anonieme gegevens voor interne rapportages
 • Als u hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief of toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van gepersonaliseerde berichten, dan bewaren we die toestemming 5 jaar lang. Ook als je op een gegeven moment beslist dat je de nieuwsbrief of gepersonaliseerde berichten niet meer wilt ontvangen, bewaren we het intrekken van je verzoek.
 • Gegevens die we gebruiken om fraude te voorkomen bewaren we zolang we het noodzakelijk achten.

Recht over uw gegevens

Uiteraard blijft u altijd het recht behouden over uw gegevens. Het is altijd mogelijk om inzage op te vragen van uw gegevens. Wilt u gegevens wijzigen en of aanpassen neem dan contact met ons op. Het uitschrijven voor de nieuwsbrief kan via de link die onderaan elke nieuwsbrief staat. Hier kunt u ook uw gegevens wijzigen, verwijderen, gebruik beperken of je e-mailvoorkeuren aanpassen. Als het onduidelijk is wie hier contact over op neemt via info@ocs-bachmann.nl , kunnen wij u om aanvullende informatie vragen.

Disclaimer

De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Hoewel OCS B.V. tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt OCS B.V. expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

OCS B.V., of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OCS B.V. of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.